topp
 
STARTSIDA OM FÖRETAGET VISION & ETIK VÅRA TJÄNSTER VAR FINNS VI KONTAKTA OSS  
Våra Tjänster


Vad arbetar vi med?
Vi erbjuder tjänster i allt från rekrytering till utveckling och förvaltning av ert humankapital. Vi har även goda erfarenheter av omställningsfrågor och rehabiliteringsarbete i olika former.
När vi föreläser strävar vi efter att på ett så naturligt sätt som möjligt inspirera och motivera individen till ökad insikt och ansvar. Våra föreläsningar handlar om att avdramatisera och göra mellanmänsklig kompetens så begriplig som möjligt.
När vi arbetar med grupphandledning och teamutveckling handlar det mycket om medarbetarskap och motivation. På individnivå använder vi KBT och ett coachande förhållningssätt. De här verktygen har vi funnit vara mest effektiva, både på lång och kort sikt.

Precis som individer är unika, så är varje uppdrag unikt. Detta gör att vi anpassar varje uppdrag efter era önskemål i en sann dialoganda. För att ge en bild av vad vi kan hjälpa er med delar jag upp det i två grupper, individnivå och på gruppnivå.

På individnivå

Coachning – till för utveckling och förändring.
Stödsamtal – till för att bibehålla förmågor.
Krissamtal – handlar mycket om att klara sin vardag.
Rehabsamtal – handlar om hjälp att återgå eller komma vidare i arbetslivet.

På gruppnivå
Handledning – dom flesta grupper behöver spegling.
Föreläsningar – fortbildning är ”motorn”.
Kickoffer – ibland är det en kortare energipåfyllning man behöver.

Även om varje uppdrag är unikt så följer här en kort presentation av en del verktyg som vi använder:

Coachning
Många har redan upptäckt vilket effektivt verktyg som detta är när det handlar om utveckling och välbefinnande.

KBT
Grunden i våra stödsamtal bygger på ett lösningsfokuserat sätt där KBT har visat sig vara ett bra verktyg.

Analyser
Ibland kan det vara till nytta att screena nuläget, då använder vi bl.a. dessa analyser

IPU
En analys som bygger på Jung´s åtta typologier i arbetslivet.
Här får man fram ett grundbeteende och ett anpassat beteende.
Ett mycket spännande och pedagogiskt verktyg för både individ och grupp.
Det finns även en rad olika tester i IPU familjen som vi också använder.

Vi använder även en rad olika enkäter vid arbetsplatskartläggningar.
Besök webbplats för IPU >>
 

adresbar