topp
 
STARTSIDA OM FÖRETAGET VISION & ETIK VÅRA TJÄNSTER VAR FINNS VI KONTAKTA OSS  
Våra Tjänster


Vår affärsidé är att på ett långsiktigt sätt hjälpa och stärka individer, företag och organisationer, i sin förvaltning och utveckling av sitt humankapital. Detta vill vi göra genom att tillföra vår kunskap inom området mellanmänsklig kompetens.

Våra ledord
Utveckling, ibland ”kör vi i diket” i livet, då kan vi behöva lite hjälp att komma vidare. När vi väl tar ansvar för denna utveckling kommer Energin tillbaka. Med energin kan individen göra aktiva val och genom dessa bli ärligare mot sig själv. Detta leder i sin tur till en ökad Livslust som i sin tur gör att individen tar ett större ansvar för framtiden och nu är utvecklingshjulet igång.

Om mig
Jag heter Christer Ljungh och är idag en etablerad personalutvecklare och certifierad coach. Mitt specialområde är arbetsmiljöutveckling. Efter att i unga år varit äventyrare och kappseglare blev intresset för hur vi människor fungerar allt större. Efter vårdstudier arbetade jag en tid med allt från akutmedicin till palliativ vård.

Under 90-talet kompletterade jag mina erfarenheter med högskolestudier i beteendevetenskap och sedan mitten av 90-talet har jag arbetat med personalutveckling i olika former. Jag har nu mer än 15 års erfarenhet inom utbildning, föreläsning och coachning och arbetar med allt från mindre företag till koncerner både nationellt och internationellt. Jag jobbar också med organistationer, kommuner och statliga myndigheter.

 

adresbar